Bürc məlumatları

Quranda burcler haqqinda

İnsan adlanan şərəfli varlığın bütün xarakter xüsusiyyətlərini ulduzlara əsaslanaraq təhlil etmək iddiası da son dərəcə şişirdilmiş və real deyil.  Allah insanı ən gözəl surətdə yaratmış, ona xasiyyətini, xarakterini,

vermişdir.  İnsanın xasiyyəti və gələcəyi Allahın yaratması və təqdiri ilədir, heç bir ulduzun və ya göy cisminin hərəkəti və sükunəti ilə dəyişməz.  Allah yerin yaradılmasını, gecə ilə gündüzün bir-birinin ardınca gəlməsini, insanların ixtilafını öz varlığına dəlil saymışdır.  Fərqlilik bir sərvət olaraq görülsə də, eyni tarixdə və ya eyni bürcdə doğulan insanların eyni xarakter və xasiyyətdə olduğunu irəli sürmək ən azından yaradılışdakı bu müxtəlifliyə və zənginliyə ziddir.

Məqalənin daxili başlıqları

Quranda bürclər haqqında nə deyir?

Bürc həm də Quranın 85-ci surəsinin adıdır.  Bu surə səmanın əlamətlərini andla başladığı üçün Buruc surəsi adlandırılmışdır.  İfadə birinci misradadır.  Onun mənası belədir: “And olsun bürclərlə dolu səmaya”.

Bürclərin dinimizdəki yeri elədir ki, astronomiya elminin mövzusunu təşkil edir.  Nə qədər ki, mövzu bütövlükdə müsbət elmlərin, xüsusilə də astronomiyanın mövzusudur, İslamla ziddiyyət təşkil etmir.

Bununla belə, səmavi bilikləri fal sahəsinə çəkərək istifadə edən astrologiya adlanan falçılıq mövzusu da maraq doğurur.  İnsanlar astrologiyanı, yəni ulduz falı ilə məşğul olan bu xüsusi sahəni ört-basdır etməyə çalışsalar da, onun müsbət elmlərdən uzaq ulduzların və qalaktikaların hərəkətlərinə əsaslanan müxtəlif şəxsiyyət və xarakter şərhlərinin bir qolu olduğu aydındır.  Qədimlər bu təfsir qolunu astrologiya mənasında “astrologiya” adlandırırdılar.

İslamın dəlildən və isbatdan uzaq, yəni pozitivliyi olmayan bu cür təfsirləri təsdiq etməsini “gözləmək” düzgün deyil.  Əslində tövhiddə insanın xarakter quruluşunu birbaşa Allaha vermək kimi bir inanc olduğu halda;  Bu quruluşu Allahın əlindən alıb, ulduzların bəzi hərəkətləri ilə əlaqələndiriləcək şəkildə doğum tarixlərinə təyin etmək tövhid inancına və müsbət həqiqətlərə uyğun gəlmir.

Tövhid əqidəsinə görə insanı xasiyyəti ilə birlikdə yaradan Allahdır. İnsanı xasiyyəti çərçivəsində tərbiyə edən Allahdır.  Allah bəndələrini birbaşa tərbiyə etdiyi kimi, din göndərərək qullarının iradəsinə qapı açmaqla da onları tərbiyə edir.

Üstəlik, insanın xarakterini doğum tarixinə görə müəyyən etməyin heç bir müsbət dəyəri yoxdur.  Mövzu müsbət elm tərəfindən sübuta yetirilməmişdir.  Min illərdir ki, bəşəriyyət astrologiya ilə boş yerə məşğul olub.  Mövzu hələ də sübuta, dəlil və sübuta ehtiyac duyur.  Mövzu hələ də fərziyyəyə əsaslanan şərhlərdən ibarətdir.  Nəticədə əvvəllər “ilm-i nücum” kimi tanınan astronomiya bir elmdir.  O, Qurandan dəstək alır.  Ancaq astronomiya biliklərindən istifadə edərək ulduz falı əsasında bəzi qeybi xəbərlər çıxarmaq və gələcək hesablamalar aparmaq, yəni “astrologiya” kimi tanınan falçılıq reallığı yoxdur.  Bu baxımdan tövhid etiqadında belə əməllərə dəyər verilmir.

Quran İndeksi Quranın oxunmasını və başa düşülməsini asanlaşdırmaq, müxtəlif mövzular və suallara Quranda verilən cavabları asan əldə etmək üçün hazırlanmışdır.  Bu məqamda Bürclə bağlı ayələr də maraq doğurur.  Bəs Quranda hansı bürclər var?

Quran indeksi Qurandakı ayələrin mövzularına görə təşkil edilmiş bir göstəricidir.  Bu göstərici Quranda qeyd olunan mövzuları əlifba sırası ilə sadalayan və hər bir mövzunun hansı ayələrdə qeyd olunduğunu göstərən istinad mənbəyidir.  Quran göstəricisi Quran oxuyanlar üçün çox faydalı bir vasitədir və Quranın məzmununu daha yaxşı başa düşmələrinə kömək edir.

Bürc ayələri nədir?

Bürclə bağlı ayələr də bu nöqtədə tez-tez araşdırılan mövzulardan biri kimi ön plana çıxır.  Quranda bürclə bağlı ayələr var.

Bürclə bağlı ayələr hansılardır?

Əraf surəsi, ayə 46:

İki tərəf arasında bir maneə var və nişanələrdə (Əraf) hamısını üzlərindən tanıyan kişilər var.  Cənnətə girəcəklərə deyəcəklər: “Salam olsun sizə, bunlar hələ girməmiş, ancaq( girməyi) şiddətlə arzu edib umanlardır.

Əraf surəsi, ayə 48:

İşarənin üzərindəki kişilər üzlərindən tanıdıqları kişilərə (əşyalara) deyirlər: “Topladığınız (güc və var-dövlət) və təkəbbürünüz (lovğalığınız) sizə heç bir fayda vermədi”.

Hicr surəsi, ayə 16:

Biz səmada əlamətlər etdik və onu seyr edənlər üçün bəzədik.

Furqan surəsi, ayə 61:

Göydə bürclər yaradan və onlarda parlaq və nurlu bir ay yaradan (Allah) ucadır.

Buruc surəsi, ayə 1:

 Öz bürcləri ilə səmaya and olsun ki,

“Həqiqətən, Biz göydə ibrətlər yaratdıq.  Biz onu düşünənlər üçün bəzədik”.  (Hicr/16)* “Göydə nişanələr yaradan, onlarda bir çıraq və nurlu bir ay yaradan Allah nə qədər ucadır!..” (Fürkan/61) * “Günəş aya çata bilməz.  Gecə gündüzü keçə bilməz.  Onların hamısı fəlakətdə üzürlər”.  (Yasin/40) * ” Allah göyləri və yeri HAQQ olaraq yaratdı.  Bunda möminlər üçün bir ibrət vardır.  ” (Ənkəbut/44)* ” Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur.  Hamısı ona tabedirlər”.  (Rum/26) * “Gecə, gündüz, günəş və ay Allahın qüdrətinə işarə edən ayələrdəndir.  Günəşə və aya səcdə etməyin.  Onları yaradan Allaha səcdə edin”.  (Fussulət/37)* “Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları boş yerə yaratmadıq.

Biz onları ancaq haqq olaraq yaratdıq.  Amma onların çoxu bunu bilmir”.  (Duhan/38-39)* ” Göylərdə və yerdə olanların hamısını Özü sizin ixtiyarınıza qoydu.  Bunda düşünən bir qövm üçün əlamətlər və dəlillər vardır”.  (Casiye/13)* “Biz yeri, göyü və onların arasında olanları boş yerə yaratmadıq, çünki kafirlər onu boş və xurafat hesab edirlər.”  (Şənbə/27)* “O, gecəni, gündüzü, günəşi, ayı və ulduzları sizə tabe etdi. Bütün bunlar Onun əmrinə təslim olmuşlar.  Bunların hər birində ağıl sahibi bir qövm üçün dəlillər vardır”.  (Nəhl/12)* “Göydən yerə qədər bütün dünya işləri ilə məşğul olur”.  (Səcdə/ 5)* “Allah göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqqı bərqərar etmək üçün və müəyyən bir müddət üçün yaratmışdır.”  ( Rum / * ” Məgər görmürsənmi ki, Allah göylərdə və yerdə olan hər şeyi sizin xeyrinizə tabe etmişdir. O, sizə aşkarda və gizlində bir çox nemətləri tamamlamışdır ” ( Loğman / 20 ) * ” Gecə ilə gündüzün ardıcıllığında , Allah göylərdədir və yer üzündə yaratdığı varlıqlarda müttəqilər üçün xüsusi ayələr vardır.” Göylərdə və yerdə çoxlu dəlillər vardır ki, onlar həmin ayələrin üstündən keçib onlardan üz döndərirlər”.  (Yusuf/150) * “Biz sizin üstünüzdə yeddi möhkəm göy qurduq.  Orada parlayan neft lampası asdıq”.  (Nebe/13)* ” Biz dünya səmasını ulduz bəzəkləri ilə bəzədik.  Biz onları azğın şeytanlardan qoruduq”.  (Saffat/6-7)

Əlaqəli yazılar

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button